VCA

VCA (Veiligheidscertificaat Aannemers) is een procedure voor de certificering van een veiligheidsmanagementsysteem. Het houdt rekening met de eisen van (arbeids)veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Daarom spreekt men vaak van een VCA-managementsysteem.

Aannemers zijn bedrijven die op basis van een diensten- of werkcontract bepaalde technische diensten verlenen of werkzaamheden verrichten voor hun opdrachtgever. Deze omvatten veiligheidsgerelateerde werkzaamheden zoals:

  • Onderhoudswerkzaamheden aan productiefaciliteiten
  • Bouwprojecten
  • Nieuwbouw en reconstructie van fabrieken (bijvoorbeeld raffinaderijen).

Door het toenemende gebruik van deze aannemers hebben het management en het gedrag van hun medewerkers een grote impact op de veiligheids-, gezondheids- en milieunormen van de opdrachtgever. Last but not least heeft dit ook gevolgen voor de kwaliteitsstandaard van de Duitse industrie. Bij certificering wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende certificaten:

1. VCA: beperkt certificaat Dit certificaat beoordeelt de SGU-beheeractiviteiten direct op de werkplek en is meestal bedoeld voor kleine bedrijven (meer dan 35 medewerkers in het hele bedrijf).

2. VCA: onbeperkt certificaat Naast de beoordelingscriteria genoemd onder VCA) wordt ook het VGM-managementsysteem beoordeeld. Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers in het hele bedrijf. Bedrijven die minder dan 35 werknemers in dienst hebben, maar voor technische dienstverlening gebruik maken van onderaannemers (arbeidscontract) hebben de VCA nodig.

Voordelen van de VCA:

  • VCA is zo ontworpen dat het eenvoudig in alle takken van industrie kan worden geïntegreerd • SCC biedt meer concurrentiemogelijkheden vanwege de kwaliteitseisen van de industrie
  • VCA creëert transparantie door vergelijkbare managementsystemen
  • Een toename van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers betekent een vermindering van het aantal ongevallen
  • Er zijn geen complexe meervoudige audits nodig

De cursus kan onder andere gedaan worden: vca cursus rotterdam

Door Net Vind