Expats

Expats – managers die enige tijd in het buitenland hebben gewerkt – doen niet alleen ervaringen voor zichzelf op, maar nemen deze ervaringen ook mee naar hun toekomstige posities. Managers met buitenlandse werkervaring zijn voor bedrijven in Nederland vaak heel aantrekkelijk omdat ze creativiteit en een vernieuwende werkwijze meebrengen. Maar er zijn ook problemen die slecht uit kunnen pakken voor het bedrijf.

Creativiteit en levenservaring worden gewaardeerd

Expat managers brengen veel ervaring mee naar huis na een bepaalde periode in het buitenland. Bedrijven waarderen vooral de creativiteit, levenservaring, praktijkgerichtheid en flexibiliteit van expats. Expats leren andere culturen kennen, andere werkwijzen en een heel andere levenswijze. Deze vaardigheden werden in een creativiteitstest onderzocht door de Northwestern Kellogg School. In ditit experiment werd  MBA-studenten, deels met buitenlandse ervaring en deels zonder, gevraagd om een kaars met behulp van een luciferdoosje en een doos van punaises aan een karton vastmaken. De kaars moest vervolgens aangestoken worden en blijven branden zonder kaarsvet te druipen. Studenten die in het buitenland zijn geweest, losten dit probleem met meer creativiteit en snelheid op dan studenten zonder buitenlandse ervaring. In totaal wist 60% van de studenten die in het buitenland zijn geweest dit probleem juist op te lossen, van de studenten zonder buitenlandse ervaring was dit slechts 42%. De perfecte oplossing voor dit experiment is het doosje met de punaises leeg te maken en tot een kandelaartje te vervormen. Dit weerspiegelt zich ook in de werkwijze van mensen met buitenlandse arbeidservaring, zij denken ‘outside the box’, wat voor multinationale bedrijven van groot belang is.

Problemen van expats

Natuurlijk zijn er ook heel veel vragen en potentiële problemen als u naar het buitenland vertrekt, vooral als u een eigen familie heeft. Neemt u bijvoorbeeld uw partner en kinderen mee? Er zijn vele aspecten waarover u moet nadenken als u de kans heeft om voor uw bedrijf naar het buitenland te gaan.  De cruciale vraag is de hoeveelheid ondersteuning die u krijgt van uw bedrijf. Wie draagt zorg voor de scholing van uw kinderen en wie regelt de verhuizing? Dergelijke vragen dienen vooraf opgehelderd te worden. Maar ook als u al in het buitenland bent, doen zich problemen voor die er vooraf niet waren, het gaat niet altijd zo perfect als gedacht en uw familie is wellicht niet tevreden met de situatie. Zulke situaties hebben vanzelfsprekend ook effect op uw werk en kunnen een negatieve invloed op het bedrijf hebben, wat u niet de beste reputatie oplevert.

Goede voorbereiding noodzakelijk

Als u ervoor kiest voor uw bedrijf naar het buitenland te gaan, overleg de volgende stappen goed en bereid uzelf zo goed mogelijk voor. Houd rekening met wat het bedrijf voor u regelt en vooral wat u zelf moet regelen voor uw periode in het buitenland. Bedenk vooraf ook goed, hoe de situatie voor uzelf en uw familie zou worden en wat u achterlaat, zoals uw huis en vrienden. Zie de buitenlandse uitdaging echter ook als een kans en mogelijkheid die uw toekomstige carrière aanzienlijk kan verrijken. Een dergelijke uitdaging is niet enkel een kans om uw carrière te verrijken, maar brengt u ook veel levenservaringen die u zowel in uw werk- en privéleven verder kunnen brengen.

Door Net Vind