Loonadministratie

Inzicht in salarisadministratie is belangrijk. Daarom dient de loonstrook in veel opzichten als een belangrijk bewijs van liquiditeit voor derden, die zowel werknemers: in als werkgevers: in indien nodig kunnen overleggen.

Bij een klein bedrijf kun je de loonadministratie uitbesteden. Bij grotere bedrijven wordt de loonadministratie vaak inpandig gedaan.

Het aanmaken van een loonstrook is altijd gebaseerd op deze regeling:

 • Bepaal het totale brutoloon
 • Bereken de toepasselijke belastingen van het bruto belastingbedrag
 • Bepaal sociale zekerheidsbijdragen uit het bruto sociale zekerheidsbedrag
 • Bereken het netto salaris of loon
 • Bepaal het uitbetalingsbedrag

Maak een loonstrookje: dit zijn de punten waar je op moet letten Er zijn in principe geen bindende regels over hoe de inhoud of vorm van een loonstrook eruit moet zien. Er moet echter een aantal belangrijke verplichte informatie op elke loonstrook staan ​​als u wettelijk conforme verklaringen wilt maken. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers en derden altijd kunnen begrijpen hoe de maandlonen van de medewerkers in uw bedrijf tot in detail zijn opgebouwd.

Deze taken en verplichtingen ontstaan ​​bij het opmaken van loonstroken

 • Verplichte verzekering werknemers controleren
 • Werknemers tijdig aan- en afmelden bij de verantwoordelijke wettelijke zorgverzekeraar
 • Verzekeringsnummers aanvragen voor medewerkers bij de zorgverzekeraar
 • Bereken sociale premies (pensioen, ziektekosten, langdurige zorg en werkloosheidsverzekering) en maak ze op tijd over
 • Werkonderbrekingen melden bij de zorgverzekeraar en de pensioenverzekeraar
 • Jaarverslagen maken met de dienstverbanden en het premie-inkomen van de werknemer
 • Doorbetaling werknemerssalarissen bij ziekte of zwangerschapsverlof

Werknemer en salaris

Moederschapsbescherming: deze wettelijke regels zijn van toepassing op zwangere vrouwen en jonge moeders Het arbeidsrecht biedt zowel zwangere werkneemsters en zogende moeders als zelfstandigen bijzondere bescherming op tal van terreinen: tegen gezondheidsrisico’s, financiële verliezen en andere nadelen in de periode voor en na de bevalling. Naar de onderwerppagina

Wat is het verschil tussen lonen en salarissen?

Loon: De werkelijk door een werknemer gewerkte uren dienen als basis voor de loonberekening. Zo ontvangen timmerlieden meestal loon van hun werkgever. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren of de maand kan de hoogte van de uitkering fluctueren.

Salaris: Dit is een vast bedrag dat maandelijks wordt bijgeschreven op de rekening van de medewerker. Hoeveel overuren hij of zij ook heeft gewerkt of hoeveel dagen per maand hij heeft, het salaris blijft altijd hetzelfde.

Bij het opmaken van een loon- of salarisstrook moet u per geval aangeven welke betalingsvorm u gebruikt. Maar er is geen groot verschil tussen de twee vormen. Afhankelijk van welke vorm van beloning (loon of salaris) u uw medewerkers uitbetaalt, moet u alle benodigde gegevens en verplichte gegevens correct in de opgave vermelden. Onderdelen van de loonlijst: Hoe wordt een salaris opgebouwd en welke inhoudingen worden er maandelijks gedaan? De belangrijkste informatie op de maandelijkse loonstrook voor elke: n werknemer: in is zeker het bedrag dat aan het einde van de maand op zijn of haar rekening wordt bijgeschreven: het nettoloon. Wat er overblijft van het brutoloon van werknemers hangt vooral af van de hoogte van de maandelijkse inhoudingen.

Door Net Vind